11/06
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17409
G.Nhất 34794
G.Nhì 02491 - 77554
G.Ba 05150 - 77600 - 92021
42931 - 73344 - 40793
G.Tư 6405 - 9973 - 3742 - 9996
G.Năm 2522 - 7755 - 3264
2637 - 9215 - 7973
G.Sáu 460 - 970 - 823
G.Bảy 07 - 53 - 52 - 14

11/06
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17409
G.Nhất 34794
G.Nhì 02491 - 77554
G.Ba 05150 - 77600 - 92021
42931 - 73344 - 40793
G.Tư 6405 - 9973 - 3742 - 9996
G.Năm 2522 - 7755 - 3264
2637 - 9215 - 7973
G.Sáu 460 - 970 - 823
G.Bảy 07 - 53 - 52 - 14

11/06
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17409
G.Nhất 34794
G.Nhì 02491 - 77554
G.Ba 05150 - 77600 - 92021
42931 - 73344 - 40793
G.Tư 6405 - 9973 - 3742 - 9996
G.Năm 2522 - 7755 - 3264
2637 - 9215 - 7973
G.Sáu 460 - 970 - 823
G.Bảy 07 - 53 - 52 - 14

11/06
2024
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17409
G.Nhất 34794
G.Nhì 02491 - 77554
G.Ba 05150 - 77600 - 92021
42931 - 73344 - 40793
G.Tư 6405 - 9973 - 3742 - 9996
G.Năm 2522 - 7755 - 3264
2637 - 9215 - 7973
G.Sáu 460 - 970 - 823
G.Bảy 07 - 53 - 52 - 14