11/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 19854
G.Nhất 89656
G.Nhì 02068 - 68949
G.Ba 43428 - 31371 - 23889
17575 - 94572 - 99275
G.Tư 7551 - 8102 - 8005 - 3026
G.Năm 9346 - 3094 - 0810
0793 - 9202 - 0207
G.Sáu 895 - 971 - 485
G.Bảy 90 - 45 - 46 - 89

11/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 19854
G.Nhất 89656
G.Nhì 02068 - 68949
G.Ba 43428 - 31371 - 23889
17575 - 94572 - 99275
G.Tư 7551 - 8102 - 8005 - 3026
G.Năm 9346 - 3094 - 0810
0793 - 9202 - 0207
G.Sáu 895 - 971 - 485
G.Bảy 90 - 45 - 46 - 89

11/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 19854
G.Nhất 89656
G.Nhì 02068 - 68949
G.Ba 43428 - 31371 - 23889
17575 - 94572 - 99275
G.Tư 7551 - 8102 - 8005 - 3026
G.Năm 9346 - 3094 - 0810
0793 - 9202 - 0207
G.Sáu 895 - 971 - 485
G.Bảy 90 - 45 - 46 - 89

11/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 19854
G.Nhất 89656
G.Nhì 02068 - 68949
G.Ba 43428 - 31371 - 23889
17575 - 94572 - 99275
G.Tư 7551 - 8102 - 8005 - 3026
G.Năm 9346 - 3094 - 0810
0793 - 9202 - 0207
G.Sáu 895 - 971 - 485
G.Bảy 90 - 45 - 46 - 89