11/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 67166
G.Nhất 62015
G.Nhì 19632 - 96225
G.Ba 42791 - 84870 - 27572
06346 - 25777 - 39988
G.Tư 1065 - 8325 - 4740 - 5483
G.Năm 6058 - 7722 - 8000
6600 - 5057 - 7119
G.Sáu 271 - 857 - 902
G.Bảy 24 - 08 - 38 - 84

11/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 67166
G.Nhất 62015
G.Nhì 19632 - 96225
G.Ba 42791 - 84870 - 27572
06346 - 25777 - 39988
G.Tư 1065 - 8325 - 4740 - 5483
G.Năm 6058 - 7722 - 8000
6600 - 5057 - 7119
G.Sáu 271 - 857 - 902
G.Bảy 24 - 08 - 38 - 84

11/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 67166
G.Nhất 62015
G.Nhì 19632 - 96225
G.Ba 42791 - 84870 - 27572
06346 - 25777 - 39988
G.Tư 1065 - 8325 - 4740 - 5483
G.Năm 6058 - 7722 - 8000
6600 - 5057 - 7119
G.Sáu 271 - 857 - 902
G.Bảy 24 - 08 - 38 - 84

11/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 67166
G.Nhất 62015
G.Nhì 19632 - 96225
G.Ba 42791 - 84870 - 27572
06346 - 25777 - 39988
G.Tư 1065 - 8325 - 4740 - 5483
G.Năm 6058 - 7722 - 8000
6600 - 5057 - 7119
G.Sáu 271 - 857 - 902
G.Bảy 24 - 08 - 38 - 84