11/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 75705
G.Nhất 94181
G.Nhì 77276 - 26909
G.Ba 31896 - 33132 - 42108
09850 - 86571 - 25972
G.Tư 6007 - 2139 - 5377 - 1913
G.Năm 8889 - 5349 - 7432
5305 - 7879 - 3096
G.Sáu 719 - 343 - 312
G.Bảy 18 - 21 - 74 - 90

11/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 75705
G.Nhất 94181
G.Nhì 77276 - 26909
G.Ba 31896 - 33132 - 42108
09850 - 86571 - 25972
G.Tư 6007 - 2139 - 5377 - 1913
G.Năm 8889 - 5349 - 7432
5305 - 7879 - 3096
G.Sáu 719 - 343 - 312
G.Bảy 18 - 21 - 74 - 90

11/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 75705
G.Nhất 94181
G.Nhì 77276 - 26909
G.Ba 31896 - 33132 - 42108
09850 - 86571 - 25972
G.Tư 6007 - 2139 - 5377 - 1913
G.Năm 8889 - 5349 - 7432
5305 - 7879 - 3096
G.Sáu 719 - 343 - 312
G.Bảy 18 - 21 - 74 - 90

11/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 75705
G.Nhất 94181
G.Nhì 77276 - 26909
G.Ba 31896 - 33132 - 42108
09850 - 86571 - 25972
G.Tư 6007 - 2139 - 5377 - 1913
G.Năm 8889 - 5349 - 7432
5305 - 7879 - 3096
G.Sáu 719 - 343 - 312
G.Bảy 18 - 21 - 74 - 90