12/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77077
G.Nhất 48702
G.Nhì 23011 - 99759
G.Ba 78846 - 68986 - 58101
27193 - 66390 - 09104
G.Tư 3736 - 0930 - 4848 - 2549
G.Năm 4118 - 2092 - 6080
1517 - 6105 - 7360
G.Sáu 723 - 556 - 184
G.Bảy 34 - 83 - 24 - 62

12/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77077
G.Nhất 48702
G.Nhì 23011 - 99759
G.Ba 78846 - 68986 - 58101
27193 - 66390 - 09104
G.Tư 3736 - 0930 - 4848 - 2549
G.Năm 4118 - 2092 - 6080
1517 - 6105 - 7360
G.Sáu 723 - 556 - 184
G.Bảy 34 - 83 - 24 - 62

12/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77077
G.Nhất 48702
G.Nhì 23011 - 99759
G.Ba 78846 - 68986 - 58101
27193 - 66390 - 09104
G.Tư 3736 - 0930 - 4848 - 2549
G.Năm 4118 - 2092 - 6080
1517 - 6105 - 7360
G.Sáu 723 - 556 - 184
G.Bảy 34 - 83 - 24 - 62

12/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77077
G.Nhất 48702
G.Nhì 23011 - 99759
G.Ba 78846 - 68986 - 58101
27193 - 66390 - 09104
G.Tư 3736 - 0930 - 4848 - 2549
G.Năm 4118 - 2092 - 6080
1517 - 6105 - 7360
G.Sáu 723 - 556 - 184
G.Bảy 34 - 83 - 24 - 62