12/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11333
G.Nhất 32253
G.Nhì 96164 - 93077
G.Ba 39190 - 54426 - 03846
67682 - 41730 - 07962
G.Tư 4866 - 4169 - 4717 - 3868
G.Năm 2004 - 8702 - 2945
6120 - 7938 - 3317
G.Sáu 647 - 127 - 083
G.Bảy 48 - 44 - 52 - 43

12/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11333
G.Nhất 32253
G.Nhì 96164 - 93077
G.Ba 39190 - 54426 - 03846
67682 - 41730 - 07962
G.Tư 4866 - 4169 - 4717 - 3868
G.Năm 2004 - 8702 - 2945
6120 - 7938 - 3317
G.Sáu 647 - 127 - 083
G.Bảy 48 - 44 - 52 - 43

12/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11333
G.Nhất 32253
G.Nhì 96164 - 93077
G.Ba 39190 - 54426 - 03846
67682 - 41730 - 07962
G.Tư 4866 - 4169 - 4717 - 3868
G.Năm 2004 - 8702 - 2945
6120 - 7938 - 3317
G.Sáu 647 - 127 - 083
G.Bảy 48 - 44 - 52 - 43

12/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11333
G.Nhất 32253
G.Nhì 96164 - 93077
G.Ba 39190 - 54426 - 03846
67682 - 41730 - 07962
G.Tư 4866 - 4169 - 4717 - 3868
G.Năm 2004 - 8702 - 2945
6120 - 7938 - 3317
G.Sáu 647 - 127 - 083
G.Bảy 48 - 44 - 52 - 43