12/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 34298
G.Nhất 66905
G.Nhì 74396 - 28987
G.Ba 76495 - 21191 - 26675
47023 - 85720 - 08707
G.Tư 1638 - 9267 - 0278 - 8854
G.Năm 1652 - 2828 - 6028
7394 - 7156 - 9381
G.Sáu 749 - 358 - 699
G.Bảy 40 - 56 - 58 - 65

12/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 34298
G.Nhất 66905
G.Nhì 74396 - 28987
G.Ba 76495 - 21191 - 26675
47023 - 85720 - 08707
G.Tư 1638 - 9267 - 0278 - 8854
G.Năm 1652 - 2828 - 6028
7394 - 7156 - 9381
G.Sáu 749 - 358 - 699
G.Bảy 40 - 56 - 58 - 65

12/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 34298
G.Nhất 66905
G.Nhì 74396 - 28987
G.Ba 76495 - 21191 - 26675
47023 - 85720 - 08707
G.Tư 1638 - 9267 - 0278 - 8854
G.Năm 1652 - 2828 - 6028
7394 - 7156 - 9381
G.Sáu 749 - 358 - 699
G.Bảy 40 - 56 - 58 - 65

12/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 34298
G.Nhất 66905
G.Nhì 74396 - 28987
G.Ba 76495 - 21191 - 26675
47023 - 85720 - 08707
G.Tư 1638 - 9267 - 0278 - 8854
G.Năm 1652 - 2828 - 6028
7394 - 7156 - 9381
G.Sáu 749 - 358 - 699
G.Bảy 40 - 56 - 58 - 65