12/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 09965
G.Nhất 77633
G.Nhì 77574 - 43142
G.Ba 52150 - 11721 - 86093
70908 - 22577 - 97607
G.Tư 7953 - 4278 - 0301 - 7208
G.Năm 9262 - 2683 - 9619
6127 - 7616 - 6598
G.Sáu 839 - 310 - 082
G.Bảy 36 - 27 - 60 - 91

12/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 09965
G.Nhất 77633
G.Nhì 77574 - 43142
G.Ba 52150 - 11721 - 86093
70908 - 22577 - 97607
G.Tư 7953 - 4278 - 0301 - 7208
G.Năm 9262 - 2683 - 9619
6127 - 7616 - 6598
G.Sáu 839 - 310 - 082
G.Bảy 36 - 27 - 60 - 91

12/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 09965
G.Nhất 77633
G.Nhì 77574 - 43142
G.Ba 52150 - 11721 - 86093
70908 - 22577 - 97607
G.Tư 7953 - 4278 - 0301 - 7208
G.Năm 9262 - 2683 - 9619
6127 - 7616 - 6598
G.Sáu 839 - 310 - 082
G.Bảy 36 - 27 - 60 - 91

12/07
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 09965
G.Nhất 77633
G.Nhì 77574 - 43142
G.Ba 52150 - 11721 - 86093
70908 - 22577 - 97607
G.Tư 7953 - 4278 - 0301 - 7208
G.Năm 9262 - 2683 - 9619
6127 - 7616 - 6598
G.Sáu 839 - 310 - 082
G.Bảy 36 - 27 - 60 - 91