12/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 68218
G.Nhất 50910
G.Nhì 32356 - 28617
G.Ba 78148 - 40522 - 88944
49406 - 12737 - 06385
G.Tư 3360 - 3868 - 0932 - 3969
G.Năm 4770 - 2827 - 3145
1375 - 9987 - 8178
G.Sáu 599 - 727 - 961
G.Bảy 69 - 63 - 43 - 34

12/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 68218
G.Nhất 50910
G.Nhì 32356 - 28617
G.Ba 78148 - 40522 - 88944
49406 - 12737 - 06385
G.Tư 3360 - 3868 - 0932 - 3969
G.Năm 4770 - 2827 - 3145
1375 - 9987 - 8178
G.Sáu 599 - 727 - 961
G.Bảy 69 - 63 - 43 - 34

12/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 68218
G.Nhất 50910
G.Nhì 32356 - 28617
G.Ba 78148 - 40522 - 88944
49406 - 12737 - 06385
G.Tư 3360 - 3868 - 0932 - 3969
G.Năm 4770 - 2827 - 3145
1375 - 9987 - 8178
G.Sáu 599 - 727 - 961
G.Bảy 69 - 63 - 43 - 34

12/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 68218
G.Nhất 50910
G.Nhì 32356 - 28617
G.Ba 78148 - 40522 - 88944
49406 - 12737 - 06385
G.Tư 3360 - 3868 - 0932 - 3969
G.Năm 4770 - 2827 - 3145
1375 - 9987 - 8178
G.Sáu 599 - 727 - 961
G.Bảy 69 - 63 - 43 - 34