12/11
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 36744
G.Nhất 95233
G.Nhì 21962 - 39539
G.Ba 95169 - 68376 - 96581
22455 - 97978 - 13814
G.Tư 7940 - 6303 - 0148 - 6752
G.Năm 1774 - 4247 - 3134
8905 - 9321 - 1355
G.Sáu 092 - 636 - 994
G.Bảy 55 - 63 - 97 - 07

12/11
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 36744
G.Nhất 95233
G.Nhì 21962 - 39539
G.Ba 95169 - 68376 - 96581
22455 - 97978 - 13814
G.Tư 7940 - 6303 - 0148 - 6752
G.Năm 1774 - 4247 - 3134
8905 - 9321 - 1355
G.Sáu 092 - 636 - 994
G.Bảy 55 - 63 - 97 - 07

12/11
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 36744
G.Nhất 95233
G.Nhì 21962 - 39539
G.Ba 95169 - 68376 - 96581
22455 - 97978 - 13814
G.Tư 7940 - 6303 - 0148 - 6752
G.Năm 1774 - 4247 - 3134
8905 - 9321 - 1355
G.Sáu 092 - 636 - 994
G.Bảy 55 - 63 - 97 - 07

12/11
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 36744
G.Nhất 95233
G.Nhì 21962 - 39539
G.Ba 95169 - 68376 - 96581
22455 - 97978 - 13814
G.Tư 7940 - 6303 - 0148 - 6752
G.Năm 1774 - 4247 - 3134
8905 - 9321 - 1355
G.Sáu 092 - 636 - 994
G.Bảy 55 - 63 - 97 - 07