12/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02447
G.Nhất 23701
G.Nhì 94768 - 43773
G.Ba 34312 - 78176 - 73739
98699 - 01948 - 81694
G.Tư 1223 - 2760 - 9504 - 2227
G.Năm 9658 - 8562 - 9140
8035 - 7369 - 5301
G.Sáu 823 - 024 - 875
G.Bảy 82 - 27 - 01 - 77

12/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02447
G.Nhất 23701
G.Nhì 94768 - 43773
G.Ba 34312 - 78176 - 73739
98699 - 01948 - 81694
G.Tư 1223 - 2760 - 9504 - 2227
G.Năm 9658 - 8562 - 9140
8035 - 7369 - 5301
G.Sáu 823 - 024 - 875
G.Bảy 82 - 27 - 01 - 77

12/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02447
G.Nhất 23701
G.Nhì 94768 - 43773
G.Ba 34312 - 78176 - 73739
98699 - 01948 - 81694
G.Tư 1223 - 2760 - 9504 - 2227
G.Năm 9658 - 8562 - 9140
8035 - 7369 - 5301
G.Sáu 823 - 024 - 875
G.Bảy 82 - 27 - 01 - 77

12/12
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02447
G.Nhất 23701
G.Nhì 94768 - 43773
G.Ba 34312 - 78176 - 73739
98699 - 01948 - 81694
G.Tư 1223 - 2760 - 9504 - 2227
G.Năm 9658 - 8562 - 9140
8035 - 7369 - 5301
G.Sáu 823 - 024 - 875
G.Bảy 82 - 27 - 01 - 77