13/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04264
G.Nhất 96456
G.Nhì 99052 - 48761
G.Ba 44584 - 27694 - 78373
44863 - 43756 - 94263
G.Tư 5759 - 4607 - 1138 - 8062
G.Năm 6634 - 6713 - 2011
2719 - 0417 - 9972
G.Sáu 512 - 351 - 340
G.Bảy 16 - 68 - 50 - 37

13/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04264
G.Nhất 96456
G.Nhì 99052 - 48761
G.Ba 44584 - 27694 - 78373
44863 - 43756 - 94263
G.Tư 5759 - 4607 - 1138 - 8062
G.Năm 6634 - 6713 - 2011
2719 - 0417 - 9972
G.Sáu 512 - 351 - 340
G.Bảy 16 - 68 - 50 - 37

13/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04264
G.Nhất 96456
G.Nhì 99052 - 48761
G.Ba 44584 - 27694 - 78373
44863 - 43756 - 94263
G.Tư 5759 - 4607 - 1138 - 8062
G.Năm 6634 - 6713 - 2011
2719 - 0417 - 9972
G.Sáu 512 - 351 - 340
G.Bảy 16 - 68 - 50 - 37

13/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 04264
G.Nhất 96456
G.Nhì 99052 - 48761
G.Ba 44584 - 27694 - 78373
44863 - 43756 - 94263
G.Tư 5759 - 4607 - 1138 - 8062
G.Năm 6634 - 6713 - 2011
2719 - 0417 - 9972
G.Sáu 512 - 351 - 340
G.Bảy 16 - 68 - 50 - 37