13/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02769
G.Nhất 38216
G.Nhì 11276 - 94309
G.Ba 64336 - 21172 - 87669
76214 - 95085 - 69947
G.Tư 7295 - 0029 - 4713 - 7354
G.Năm 8886 - 7271 - 3378
9059 - 4262 - 2858
G.Sáu 188 - 146 - 460
G.Bảy 13 - 35 - 71 - 99

13/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02769
G.Nhất 38216
G.Nhì 11276 - 94309
G.Ba 64336 - 21172 - 87669
76214 - 95085 - 69947
G.Tư 7295 - 0029 - 4713 - 7354
G.Năm 8886 - 7271 - 3378
9059 - 4262 - 2858
G.Sáu 188 - 146 - 460
G.Bảy 13 - 35 - 71 - 99

13/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02769
G.Nhất 38216
G.Nhì 11276 - 94309
G.Ba 64336 - 21172 - 87669
76214 - 95085 - 69947
G.Tư 7295 - 0029 - 4713 - 7354
G.Năm 8886 - 7271 - 3378
9059 - 4262 - 2858
G.Sáu 188 - 146 - 460
G.Bảy 13 - 35 - 71 - 99

13/01
2021
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02769
G.Nhất 38216
G.Nhì 11276 - 94309
G.Ba 64336 - 21172 - 87669
76214 - 95085 - 69947
G.Tư 7295 - 0029 - 4713 - 7354
G.Năm 8886 - 7271 - 3378
9059 - 4262 - 2858
G.Sáu 188 - 146 - 460
G.Bảy 13 - 35 - 71 - 99