13/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 56489
G.Nhất 57966
G.Nhì 67123 - 59792
G.Ba 92789 - 63951 - 07949
97166 - 53157 - 61225
G.Tư 3063 - 1152 - 4902 - 4131
G.Năm 5424 - 7295 - 4776
1623 - 3822 - 1587
G.Sáu 335 - 553 - 556
G.Bảy 20 - 78 - 49 - 80

13/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 56489
G.Nhất 57966
G.Nhì 67123 - 59792
G.Ba 92789 - 63951 - 07949
97166 - 53157 - 61225
G.Tư 3063 - 1152 - 4902 - 4131
G.Năm 5424 - 7295 - 4776
1623 - 3822 - 1587
G.Sáu 335 - 553 - 556
G.Bảy 20 - 78 - 49 - 80

13/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 56489
G.Nhất 57966
G.Nhì 67123 - 59792
G.Ba 92789 - 63951 - 07949
97166 - 53157 - 61225
G.Tư 3063 - 1152 - 4902 - 4131
G.Năm 5424 - 7295 - 4776
1623 - 3822 - 1587
G.Sáu 335 - 553 - 556
G.Bảy 20 - 78 - 49 - 80

13/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 56489
G.Nhất 57966
G.Nhì 67123 - 59792
G.Ba 92789 - 63951 - 07949
97166 - 53157 - 61225
G.Tư 3063 - 1152 - 4902 - 4131
G.Năm 5424 - 7295 - 4776
1623 - 3822 - 1587
G.Sáu 335 - 553 - 556
G.Bảy 20 - 78 - 49 - 80