13/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58507
G.Nhất 78398
G.Nhì 47369 - 15246
G.Ba 51446 - 01180 - 62560
55375 - 37263 - 30151
G.Tư 0004 - 9608 - 5898 - 0727
G.Năm 0209 - 7641 - 8392
0926 - 1259 - 1744
G.Sáu 092 - 095 - 262
G.Bảy 57 - 73 - 25 - 28

13/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58507
G.Nhất 78398
G.Nhì 47369 - 15246
G.Ba 51446 - 01180 - 62560
55375 - 37263 - 30151
G.Tư 0004 - 9608 - 5898 - 0727
G.Năm 0209 - 7641 - 8392
0926 - 1259 - 1744
G.Sáu 092 - 095 - 262
G.Bảy 57 - 73 - 25 - 28

13/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58507
G.Nhất 78398
G.Nhì 47369 - 15246
G.Ba 51446 - 01180 - 62560
55375 - 37263 - 30151
G.Tư 0004 - 9608 - 5898 - 0727
G.Năm 0209 - 7641 - 8392
0926 - 1259 - 1744
G.Sáu 092 - 095 - 262
G.Bảy 57 - 73 - 25 - 28

13/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 58507
G.Nhất 78398
G.Nhì 47369 - 15246
G.Ba 51446 - 01180 - 62560
55375 - 37263 - 30151
G.Tư 0004 - 9608 - 5898 - 0727
G.Năm 0209 - 7641 - 8392
0926 - 1259 - 1744
G.Sáu 092 - 095 - 262
G.Bảy 57 - 73 - 25 - 28