13/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 03937
G.Nhất 30381
G.Nhì 94879 - 73381
G.Ba 66973 - 65576 - 97303
84389 - 86066 - 26590
G.Tư 0710 - 7782 - 1460 - 7997
G.Năm 5308 - 0822 - 0029
0792 - 3100 - 0227
G.Sáu 378 - 552 - 543
G.Bảy 97 - 92 - 62 - 23

13/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 03937
G.Nhất 30381
G.Nhì 94879 - 73381
G.Ba 66973 - 65576 - 97303
84389 - 86066 - 26590
G.Tư 0710 - 7782 - 1460 - 7997
G.Năm 5308 - 0822 - 0029
0792 - 3100 - 0227
G.Sáu 378 - 552 - 543
G.Bảy 97 - 92 - 62 - 23

13/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 03937
G.Nhất 30381
G.Nhì 94879 - 73381
G.Ba 66973 - 65576 - 97303
84389 - 86066 - 26590
G.Tư 0710 - 7782 - 1460 - 7997
G.Năm 5308 - 0822 - 0029
0792 - 3100 - 0227
G.Sáu 378 - 552 - 543
G.Bảy 97 - 92 - 62 - 23

13/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 03937
G.Nhất 30381
G.Nhì 94879 - 73381
G.Ba 66973 - 65576 - 97303
84389 - 86066 - 26590
G.Tư 0710 - 7782 - 1460 - 7997
G.Năm 5308 - 0822 - 0029
0792 - 3100 - 0227
G.Sáu 378 - 552 - 543
G.Bảy 97 - 92 - 62 - 23