13/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 69759
G.Nhất 56608
G.Nhì 41985 - 96681
G.Ba 57864 - 98050 - 38517
00934 - 99499 - 10734
G.Tư 8182 - 3166 - 0799 - 8724
G.Năm 7890 - 2353 - 5078
7163 - 6480 - 9905
G.Sáu 846 - 629 - 583
G.Bảy 22 - 16 - 93 - 18

13/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 69759
G.Nhất 56608
G.Nhì 41985 - 96681
G.Ba 57864 - 98050 - 38517
00934 - 99499 - 10734
G.Tư 8182 - 3166 - 0799 - 8724
G.Năm 7890 - 2353 - 5078
7163 - 6480 - 9905
G.Sáu 846 - 629 - 583
G.Bảy 22 - 16 - 93 - 18

13/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 69759
G.Nhất 56608
G.Nhì 41985 - 96681
G.Ba 57864 - 98050 - 38517
00934 - 99499 - 10734
G.Tư 8182 - 3166 - 0799 - 8724
G.Năm 7890 - 2353 - 5078
7163 - 6480 - 9905
G.Sáu 846 - 629 - 583
G.Bảy 22 - 16 - 93 - 18

13/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 69759
G.Nhất 56608
G.Nhì 41985 - 96681
G.Ba 57864 - 98050 - 38517
00934 - 99499 - 10734
G.Tư 8182 - 3166 - 0799 - 8724
G.Năm 7890 - 2353 - 5078
7163 - 6480 - 9905
G.Sáu 846 - 629 - 583
G.Bảy 22 - 16 - 93 - 18