13/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64060
G.Nhất 77124
G.Nhì 10057 - 66512
G.Ba 67988 - 35206 - 58389
82060 - 19839 - 27969
G.Tư 5295 - 2557 - 6540 - 8718
G.Năm 8724 - 4795 - 4399
3662 - 3259 - 5534
G.Sáu 238 - 399 - 724
G.Bảy 82 - 04 - 69 - 73

13/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64060
G.Nhất 77124
G.Nhì 10057 - 66512
G.Ba 67988 - 35206 - 58389
82060 - 19839 - 27969
G.Tư 5295 - 2557 - 6540 - 8718
G.Năm 8724 - 4795 - 4399
3662 - 3259 - 5534
G.Sáu 238 - 399 - 724
G.Bảy 82 - 04 - 69 - 73

13/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64060
G.Nhất 77124
G.Nhì 10057 - 66512
G.Ba 67988 - 35206 - 58389
82060 - 19839 - 27969
G.Tư 5295 - 2557 - 6540 - 8718
G.Năm 8724 - 4795 - 4399
3662 - 3259 - 5534
G.Sáu 238 - 399 - 724
G.Bảy 82 - 04 - 69 - 73

13/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 64060
G.Nhất 77124
G.Nhì 10057 - 66512
G.Ba 67988 - 35206 - 58389
82060 - 19839 - 27969
G.Tư 5295 - 2557 - 6540 - 8718
G.Năm 8724 - 4795 - 4399
3662 - 3259 - 5534
G.Sáu 238 - 399 - 724
G.Bảy 82 - 04 - 69 - 73