14/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45021
G.Nhất 55703
G.Nhì 20737 - 49866
G.Ba 12573 - 08149 - 30138
42233 - 81144 - 58368
G.Tư 5985 - 7114 - 1848 - 0609
G.Năm 6604 - 4030 - 5049
7928 - 9347 - 1079
G.Sáu 310 - 543 - 685
G.Bảy 37 - 32 - 76 - 11

14/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45021
G.Nhất 55703
G.Nhì 20737 - 49866
G.Ba 12573 - 08149 - 30138
42233 - 81144 - 58368
G.Tư 5985 - 7114 - 1848 - 0609
G.Năm 6604 - 4030 - 5049
7928 - 9347 - 1079
G.Sáu 310 - 543 - 685
G.Bảy 37 - 32 - 76 - 11

14/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45021
G.Nhất 55703
G.Nhì 20737 - 49866
G.Ba 12573 - 08149 - 30138
42233 - 81144 - 58368
G.Tư 5985 - 7114 - 1848 - 0609
G.Năm 6604 - 4030 - 5049
7928 - 9347 - 1079
G.Sáu 310 - 543 - 685
G.Bảy 37 - 32 - 76 - 11

14/01
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 45021
G.Nhất 55703
G.Nhì 20737 - 49866
G.Ba 12573 - 08149 - 30138
42233 - 81144 - 58368
G.Tư 5985 - 7114 - 1848 - 0609
G.Năm 6604 - 4030 - 5049
7928 - 9347 - 1079
G.Sáu 310 - 543 - 685
G.Bảy 37 - 32 - 76 - 11