14/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 32164
G.Nhất 40635
G.Nhì 37076 - 15567
G.Ba 92691 - 33281 - 74665
39526 - 92296 - 83870
G.Tư 1990 - 8996 - 7469 - 0883
G.Năm 9658 - 8317 - 9144
8111 - 0488 - 5748
G.Sáu 702 - 712 - 628
G.Bảy 12 - 18 - 07 - 97

14/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 32164
G.Nhất 40635
G.Nhì 37076 - 15567
G.Ba 92691 - 33281 - 74665
39526 - 92296 - 83870
G.Tư 1990 - 8996 - 7469 - 0883
G.Năm 9658 - 8317 - 9144
8111 - 0488 - 5748
G.Sáu 702 - 712 - 628
G.Bảy 12 - 18 - 07 - 97

14/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 32164
G.Nhất 40635
G.Nhì 37076 - 15567
G.Ba 92691 - 33281 - 74665
39526 - 92296 - 83870
G.Tư 1990 - 8996 - 7469 - 0883
G.Năm 9658 - 8317 - 9144
8111 - 0488 - 5748
G.Sáu 702 - 712 - 628
G.Bảy 12 - 18 - 07 - 97

14/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 32164
G.Nhất 40635
G.Nhì 37076 - 15567
G.Ba 92691 - 33281 - 74665
39526 - 92296 - 83870
G.Tư 1990 - 8996 - 7469 - 0883
G.Năm 9658 - 8317 - 9144
8111 - 0488 - 5748
G.Sáu 702 - 712 - 628
G.Bảy 12 - 18 - 07 - 97