14/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83871
G.Nhất 40506
G.Nhì 12326 - 92120
G.Ba 63628 - 97664 - 85587
15577 - 78641 - 45273
G.Tư 6382 - 3993 - 6696 - 0900
G.Năm 9938 - 5855 - 2502
1005 - 6094 - 0552
G.Sáu 895 - 284 - 815
G.Bảy 50 - 60 - 15 - 12

14/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83871
G.Nhất 40506
G.Nhì 12326 - 92120
G.Ba 63628 - 97664 - 85587
15577 - 78641 - 45273
G.Tư 6382 - 3993 - 6696 - 0900
G.Năm 9938 - 5855 - 2502
1005 - 6094 - 0552
G.Sáu 895 - 284 - 815
G.Bảy 50 - 60 - 15 - 12

14/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83871
G.Nhất 40506
G.Nhì 12326 - 92120
G.Ba 63628 - 97664 - 85587
15577 - 78641 - 45273
G.Tư 6382 - 3993 - 6696 - 0900
G.Năm 9938 - 5855 - 2502
1005 - 6094 - 0552
G.Sáu 895 - 284 - 815
G.Bảy 50 - 60 - 15 - 12

14/02
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 83871
G.Nhất 40506
G.Nhì 12326 - 92120
G.Ba 63628 - 97664 - 85587
15577 - 78641 - 45273
G.Tư 6382 - 3993 - 6696 - 0900
G.Năm 9938 - 5855 - 2502
1005 - 6094 - 0552
G.Sáu 895 - 284 - 815
G.Bảy 50 - 60 - 15 - 12