14/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90354
G.Nhất 08135
G.Nhì 78392 - 38911
G.Ba 77771 - 56759 - 38562
99380 - 54549 - 06840
G.Tư 7740 - 8977 - 9890 - 7693
G.Năm 0727 - 7739 - 3343
8907 - 0891 - 7125
G.Sáu 251 - 088 - 423
G.Bảy 29 - 75 - 06 - 54

14/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90354
G.Nhất 08135
G.Nhì 78392 - 38911
G.Ba 77771 - 56759 - 38562
99380 - 54549 - 06840
G.Tư 7740 - 8977 - 9890 - 7693
G.Năm 0727 - 7739 - 3343
8907 - 0891 - 7125
G.Sáu 251 - 088 - 423
G.Bảy 29 - 75 - 06 - 54

14/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90354
G.Nhất 08135
G.Nhì 78392 - 38911
G.Ba 77771 - 56759 - 38562
99380 - 54549 - 06840
G.Tư 7740 - 8977 - 9890 - 7693
G.Năm 0727 - 7739 - 3343
8907 - 0891 - 7125
G.Sáu 251 - 088 - 423
G.Bảy 29 - 75 - 06 - 54

14/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 90354
G.Nhất 08135
G.Nhì 78392 - 38911
G.Ba 77771 - 56759 - 38562
99380 - 54549 - 06840
G.Tư 7740 - 8977 - 9890 - 7693
G.Năm 0727 - 7739 - 3343
8907 - 0891 - 7125
G.Sáu 251 - 088 - 423
G.Bảy 29 - 75 - 06 - 54