14/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 75608
G.Nhất 15029
G.Nhì 84241 - 45914
G.Ba 51731 - 82275 - 32352
85935 - 23665 - 55488
G.Tư 1313 - 0778 - 1841 - 0318
G.Năm 6478 - 3634 - 2034
2154 - 9843 - 1243
G.Sáu 758 - 605 - 254
G.Bảy 73 - 28 - 31 - 82

14/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 75608
G.Nhất 15029
G.Nhì 84241 - 45914
G.Ba 51731 - 82275 - 32352
85935 - 23665 - 55488
G.Tư 1313 - 0778 - 1841 - 0318
G.Năm 6478 - 3634 - 2034
2154 - 9843 - 1243
G.Sáu 758 - 605 - 254
G.Bảy 73 - 28 - 31 - 82

14/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 75608
G.Nhất 15029
G.Nhì 84241 - 45914
G.Ba 51731 - 82275 - 32352
85935 - 23665 - 55488
G.Tư 1313 - 0778 - 1841 - 0318
G.Năm 6478 - 3634 - 2034
2154 - 9843 - 1243
G.Sáu 758 - 605 - 254
G.Bảy 73 - 28 - 31 - 82

14/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 75608
G.Nhất 15029
G.Nhì 84241 - 45914
G.Ba 51731 - 82275 - 32352
85935 - 23665 - 55488
G.Tư 1313 - 0778 - 1841 - 0318
G.Năm 6478 - 3634 - 2034
2154 - 9843 - 1243
G.Sáu 758 - 605 - 254
G.Bảy 73 - 28 - 31 - 82