14/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54343
G.Nhất 72457
G.Nhì 87110 - 31630
G.Ba 90243 - 62895 - 08534
13384 - 18724 - 51904
G.Tư 5601 - 4125 - 0044 - 5704
G.Năm 9218 - 9272 - 9215
7165 - 6071 - 8780
G.Sáu 266 - 356 - 613
G.Bảy 76 - 90 - 02 - 50

14/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54343
G.Nhất 72457
G.Nhì 87110 - 31630
G.Ba 90243 - 62895 - 08534
13384 - 18724 - 51904
G.Tư 5601 - 4125 - 0044 - 5704
G.Năm 9218 - 9272 - 9215
7165 - 6071 - 8780
G.Sáu 266 - 356 - 613
G.Bảy 76 - 90 - 02 - 50

14/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54343
G.Nhất 72457
G.Nhì 87110 - 31630
G.Ba 90243 - 62895 - 08534
13384 - 18724 - 51904
G.Tư 5601 - 4125 - 0044 - 5704
G.Năm 9218 - 9272 - 9215
7165 - 6071 - 8780
G.Sáu 266 - 356 - 613
G.Bảy 76 - 90 - 02 - 50

14/06
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 54343
G.Nhất 72457
G.Nhì 87110 - 31630
G.Ba 90243 - 62895 - 08534
13384 - 18724 - 51904
G.Tư 5601 - 4125 - 0044 - 5704
G.Năm 9218 - 9272 - 9215
7165 - 6071 - 8780
G.Sáu 266 - 356 - 613
G.Bảy 76 - 90 - 02 - 50