14/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 79386
G.Nhất 76807
G.Nhì 37122 - 24309
G.Ba 70623 - 15810 - 83130
02198 - 93673 - 74266
G.Tư 1373 - 5578 - 4143 - 7548
G.Năm 3898 - 4208 - 3219
6080 - 3781 - 0124
G.Sáu 827 - 982 - 155
G.Bảy 41 - 51 - 25 - 14

14/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 79386
G.Nhất 76807
G.Nhì 37122 - 24309
G.Ba 70623 - 15810 - 83130
02198 - 93673 - 74266
G.Tư 1373 - 5578 - 4143 - 7548
G.Năm 3898 - 4208 - 3219
6080 - 3781 - 0124
G.Sáu 827 - 982 - 155
G.Bảy 41 - 51 - 25 - 14

14/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 79386
G.Nhất 76807
G.Nhì 37122 - 24309
G.Ba 70623 - 15810 - 83130
02198 - 93673 - 74266
G.Tư 1373 - 5578 - 4143 - 7548
G.Năm 3898 - 4208 - 3219
6080 - 3781 - 0124
G.Sáu 827 - 982 - 155
G.Bảy 41 - 51 - 25 - 14

14/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 79386
G.Nhất 76807
G.Nhì 37122 - 24309
G.Ba 70623 - 15810 - 83130
02198 - 93673 - 74266
G.Tư 1373 - 5578 - 4143 - 7548
G.Năm 3898 - 4208 - 3219
6080 - 3781 - 0124
G.Sáu 827 - 982 - 155
G.Bảy 41 - 51 - 25 - 14