14/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 42140
G.Nhất 87660
G.Nhì 75019 - 31394
G.Ba 57036 - 27948 - 41855
77125 - 41070 - 98551
G.Tư 6876 - 9798 - 2679 - 6455
G.Năm 7428 - 5659 - 7198
7115 - 4903 - 7035
G.Sáu 620 - 955 - 201
G.Bảy 01 - 95 - 61 - 30

14/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 42140
G.Nhất 87660
G.Nhì 75019 - 31394
G.Ba 57036 - 27948 - 41855
77125 - 41070 - 98551
G.Tư 6876 - 9798 - 2679 - 6455
G.Năm 7428 - 5659 - 7198
7115 - 4903 - 7035
G.Sáu 620 - 955 - 201
G.Bảy 01 - 95 - 61 - 30

14/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 42140
G.Nhất 87660
G.Nhì 75019 - 31394
G.Ba 57036 - 27948 - 41855
77125 - 41070 - 98551
G.Tư 6876 - 9798 - 2679 - 6455
G.Năm 7428 - 5659 - 7198
7115 - 4903 - 7035
G.Sáu 620 - 955 - 201
G.Bảy 01 - 95 - 61 - 30

14/09
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 42140
G.Nhất 87660
G.Nhì 75019 - 31394
G.Ba 57036 - 27948 - 41855
77125 - 41070 - 98551
G.Tư 6876 - 9798 - 2679 - 6455
G.Năm 7428 - 5659 - 7198
7115 - 4903 - 7035
G.Sáu 620 - 955 - 201
G.Bảy 01 - 95 - 61 - 30