14/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 21588
G.Nhất 03788
G.Nhì 52146 - 59004
G.Ba 44173 - 47812 - 62516
29339 - 20347 - 94610
G.Tư 0479 - 7854 - 7731 - 1964
G.Năm 6817 - 8567 - 9628
2095 - 9923 - 4249
G.Sáu 939 - 863 - 933
G.Bảy 79 - 92 - 13 - 71

14/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 21588
G.Nhất 03788
G.Nhì 52146 - 59004
G.Ba 44173 - 47812 - 62516
29339 - 20347 - 94610
G.Tư 0479 - 7854 - 7731 - 1964
G.Năm 6817 - 8567 - 9628
2095 - 9923 - 4249
G.Sáu 939 - 863 - 933
G.Bảy 79 - 92 - 13 - 71

14/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 21588
G.Nhất 03788
G.Nhì 52146 - 59004
G.Ba 44173 - 47812 - 62516
29339 - 20347 - 94610
G.Tư 0479 - 7854 - 7731 - 1964
G.Năm 6817 - 8567 - 9628
2095 - 9923 - 4249
G.Sáu 939 - 863 - 933
G.Bảy 79 - 92 - 13 - 71

14/09
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 21588
G.Nhất 03788
G.Nhì 52146 - 59004
G.Ba 44173 - 47812 - 62516
29339 - 20347 - 94610
G.Tư 0479 - 7854 - 7731 - 1964
G.Năm 6817 - 8567 - 9628
2095 - 9923 - 4249
G.Sáu 939 - 863 - 933
G.Bảy 79 - 92 - 13 - 71