14/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 47788
G.Nhất 90784
G.Nhì 50283 - 26317
G.Ba 84915 - 00450 - 53073
93506 - 83632 - 67588
G.Tư 5041 - 7887 - 9992 - 2424
G.Năm 7677 - 6954 - 9906
9474 - 5173 - 9841
G.Sáu 720 - 521 - 185
G.Bảy 02 - 83 - 07 - 54

14/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 47788
G.Nhất 90784
G.Nhì 50283 - 26317
G.Ba 84915 - 00450 - 53073
93506 - 83632 - 67588
G.Tư 5041 - 7887 - 9992 - 2424
G.Năm 7677 - 6954 - 9906
9474 - 5173 - 9841
G.Sáu 720 - 521 - 185
G.Bảy 02 - 83 - 07 - 54

14/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 47788
G.Nhất 90784
G.Nhì 50283 - 26317
G.Ba 84915 - 00450 - 53073
93506 - 83632 - 67588
G.Tư 5041 - 7887 - 9992 - 2424
G.Năm 7677 - 6954 - 9906
9474 - 5173 - 9841
G.Sáu 720 - 521 - 185
G.Bảy 02 - 83 - 07 - 54

14/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 47788
G.Nhất 90784
G.Nhì 50283 - 26317
G.Ba 84915 - 00450 - 53073
93506 - 83632 - 67588
G.Tư 5041 - 7887 - 9992 - 2424
G.Năm 7677 - 6954 - 9906
9474 - 5173 - 9841
G.Sáu 720 - 521 - 185
G.Bảy 02 - 83 - 07 - 54