15/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65132
G.Nhất 27219
G.Nhì 20750 - 71078
G.Ba 31697 - 48439 - 09036
11799 - 98809 - 04611
G.Tư 1896 - 7354 - 5909 - 4400
G.Năm 8028 - 5553 - 7838
4068 - 0831 - 8115
G.Sáu 609 - 959 - 670
G.Bảy 24 - 80 - 68 - 02

15/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65132
G.Nhất 27219
G.Nhì 20750 - 71078
G.Ba 31697 - 48439 - 09036
11799 - 98809 - 04611
G.Tư 1896 - 7354 - 5909 - 4400
G.Năm 8028 - 5553 - 7838
4068 - 0831 - 8115
G.Sáu 609 - 959 - 670
G.Bảy 24 - 80 - 68 - 02

15/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65132
G.Nhất 27219
G.Nhì 20750 - 71078
G.Ba 31697 - 48439 - 09036
11799 - 98809 - 04611
G.Tư 1896 - 7354 - 5909 - 4400
G.Năm 8028 - 5553 - 7838
4068 - 0831 - 8115
G.Sáu 609 - 959 - 670
G.Bảy 24 - 80 - 68 - 02

15/02
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 65132
G.Nhất 27219
G.Nhì 20750 - 71078
G.Ba 31697 - 48439 - 09036
11799 - 98809 - 04611
G.Tư 1896 - 7354 - 5909 - 4400
G.Năm 8028 - 5553 - 7838
4068 - 0831 - 8115
G.Sáu 609 - 959 - 670
G.Bảy 24 - 80 - 68 - 02