15/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40771
G.Nhất 89617
G.Nhì 58685 - 59275
G.Ba 32664 - 20626 - 11516
77826 - 62332 - 52831
G.Tư 8898 - 4520 - 8452 - 7809
G.Năm 2505 - 8217 - 1282
0789 - 6687 - 1288
G.Sáu 329 - 366 - 771
G.Bảy 49 - 42 - 99 - 63

15/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40771
G.Nhất 89617
G.Nhì 58685 - 59275
G.Ba 32664 - 20626 - 11516
77826 - 62332 - 52831
G.Tư 8898 - 4520 - 8452 - 7809
G.Năm 2505 - 8217 - 1282
0789 - 6687 - 1288
G.Sáu 329 - 366 - 771
G.Bảy 49 - 42 - 99 - 63

15/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40771
G.Nhất 89617
G.Nhì 58685 - 59275
G.Ba 32664 - 20626 - 11516
77826 - 62332 - 52831
G.Tư 8898 - 4520 - 8452 - 7809
G.Năm 2505 - 8217 - 1282
0789 - 6687 - 1288
G.Sáu 329 - 366 - 771
G.Bảy 49 - 42 - 99 - 63

15/03
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 40771
G.Nhất 89617
G.Nhì 58685 - 59275
G.Ba 32664 - 20626 - 11516
77826 - 62332 - 52831
G.Tư 8898 - 4520 - 8452 - 7809
G.Năm 2505 - 8217 - 1282
0789 - 6687 - 1288
G.Sáu 329 - 366 - 771
G.Bảy 49 - 42 - 99 - 63