15/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 57843
G.Nhất 22538
G.Nhì 43677 - 44518
G.Ba 92606 - 95454 - 04321
38557 - 81673 - 14622
G.Tư 1964 - 6213 - 1314 - 0347
G.Năm 2403 - 7902 - 4291
5065 - 4652 - 7607
G.Sáu 272 - 902 - 839
G.Bảy 24 - 80 - 16 - 81

15/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 57843
G.Nhất 22538
G.Nhì 43677 - 44518
G.Ba 92606 - 95454 - 04321
38557 - 81673 - 14622
G.Tư 1964 - 6213 - 1314 - 0347
G.Năm 2403 - 7902 - 4291
5065 - 4652 - 7607
G.Sáu 272 - 902 - 839
G.Bảy 24 - 80 - 16 - 81

15/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 57843
G.Nhất 22538
G.Nhì 43677 - 44518
G.Ba 92606 - 95454 - 04321
38557 - 81673 - 14622
G.Tư 1964 - 6213 - 1314 - 0347
G.Năm 2403 - 7902 - 4291
5065 - 4652 - 7607
G.Sáu 272 - 902 - 839
G.Bảy 24 - 80 - 16 - 81

15/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 57843
G.Nhất 22538
G.Nhì 43677 - 44518
G.Ba 92606 - 95454 - 04321
38557 - 81673 - 14622
G.Tư 1964 - 6213 - 1314 - 0347
G.Năm 2403 - 7902 - 4291
5065 - 4652 - 7607
G.Sáu 272 - 902 - 839
G.Bảy 24 - 80 - 16 - 81