15/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22819
G.Nhất 20823
G.Nhì 46041 - 84326
G.Ba 64735 - 82655 - 66476
49302 - 17047 - 45587
G.Tư 2938 - 1239 - 2553 - 2370
G.Năm 1355 - 2398 - 3873
8551 - 0408 - 7133
G.Sáu 432 - 908 - 213
G.Bảy 81 - 18 - 33 - 17

15/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22819
G.Nhất 20823
G.Nhì 46041 - 84326
G.Ba 64735 - 82655 - 66476
49302 - 17047 - 45587
G.Tư 2938 - 1239 - 2553 - 2370
G.Năm 1355 - 2398 - 3873
8551 - 0408 - 7133
G.Sáu 432 - 908 - 213
G.Bảy 81 - 18 - 33 - 17

15/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22819
G.Nhất 20823
G.Nhì 46041 - 84326
G.Ba 64735 - 82655 - 66476
49302 - 17047 - 45587
G.Tư 2938 - 1239 - 2553 - 2370
G.Năm 1355 - 2398 - 3873
8551 - 0408 - 7133
G.Sáu 432 - 908 - 213
G.Bảy 81 - 18 - 33 - 17

15/05
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22819
G.Nhất 20823
G.Nhì 46041 - 84326
G.Ba 64735 - 82655 - 66476
49302 - 17047 - 45587
G.Tư 2938 - 1239 - 2553 - 2370
G.Năm 1355 - 2398 - 3873
8551 - 0408 - 7133
G.Sáu 432 - 908 - 213
G.Bảy 81 - 18 - 33 - 17