15/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77107
G.Nhất 94404
G.Nhì 50088 - 50440
G.Ba 78387 - 83252 - 30459
44722 - 86383 - 27087
G.Tư 7230 - 4175 - 6723 - 8206
G.Năm 1551 - 6637 - 9931
9951 - 4708 - 6074
G.Sáu 620 - 414 - 723
G.Bảy 53 - 85 - 17 - 11

15/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77107
G.Nhất 94404
G.Nhì 50088 - 50440
G.Ba 78387 - 83252 - 30459
44722 - 86383 - 27087
G.Tư 7230 - 4175 - 6723 - 8206
G.Năm 1551 - 6637 - 9931
9951 - 4708 - 6074
G.Sáu 620 - 414 - 723
G.Bảy 53 - 85 - 17 - 11

15/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77107
G.Nhất 94404
G.Nhì 50088 - 50440
G.Ba 78387 - 83252 - 30459
44722 - 86383 - 27087
G.Tư 7230 - 4175 - 6723 - 8206
G.Năm 1551 - 6637 - 9931
9951 - 4708 - 6074
G.Sáu 620 - 414 - 723
G.Bảy 53 - 85 - 17 - 11

15/07
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 77107
G.Nhất 94404
G.Nhì 50088 - 50440
G.Ba 78387 - 83252 - 30459
44722 - 86383 - 27087
G.Tư 7230 - 4175 - 6723 - 8206
G.Năm 1551 - 6637 - 9931
9951 - 4708 - 6074
G.Sáu 620 - 414 - 723
G.Bảy 53 - 85 - 17 - 11