15/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33662
G.Nhất 56108
G.Nhì 01914 - 79749
G.Ba 77912 - 18928 - 89207
74638 - 28192 - 04500
G.Tư 7679 - 8693 - 1646 - 5149
G.Năm 9977 - 1453 - 9785
0376 - 8554 - 2167
G.Sáu 591 - 904 - 892
G.Bảy 26 - 84 - 98 - 24

15/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33662
G.Nhất 56108
G.Nhì 01914 - 79749
G.Ba 77912 - 18928 - 89207
74638 - 28192 - 04500
G.Tư 7679 - 8693 - 1646 - 5149
G.Năm 9977 - 1453 - 9785
0376 - 8554 - 2167
G.Sáu 591 - 904 - 892
G.Bảy 26 - 84 - 98 - 24

15/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33662
G.Nhất 56108
G.Nhì 01914 - 79749
G.Ba 77912 - 18928 - 89207
74638 - 28192 - 04500
G.Tư 7679 - 8693 - 1646 - 5149
G.Năm 9977 - 1453 - 9785
0376 - 8554 - 2167
G.Sáu 591 - 904 - 892
G.Bảy 26 - 84 - 98 - 24

15/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 33662
G.Nhất 56108
G.Nhì 01914 - 79749
G.Ba 77912 - 18928 - 89207
74638 - 28192 - 04500
G.Tư 7679 - 8693 - 1646 - 5149
G.Năm 9977 - 1453 - 9785
0376 - 8554 - 2167
G.Sáu 591 - 904 - 892
G.Bảy 26 - 84 - 98 - 24