15/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23030
G.Nhất 91709
G.Nhì 85782 - 29769
G.Ba 50289 - 02032 - 55341
84037 - 50453 - 54763
G.Tư 4521 - 2118 - 0952 - 5967
G.Năm 2611 - 9343 - 3439
4487 - 2006 - 1729
G.Sáu 511 - 959 - 654
G.Bảy 18 - 35 - 08 - 52

15/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23030
G.Nhất 91709
G.Nhì 85782 - 29769
G.Ba 50289 - 02032 - 55341
84037 - 50453 - 54763
G.Tư 4521 - 2118 - 0952 - 5967
G.Năm 2611 - 9343 - 3439
4487 - 2006 - 1729
G.Sáu 511 - 959 - 654
G.Bảy 18 - 35 - 08 - 52

15/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23030
G.Nhất 91709
G.Nhì 85782 - 29769
G.Ba 50289 - 02032 - 55341
84037 - 50453 - 54763
G.Tư 4521 - 2118 - 0952 - 5967
G.Năm 2611 - 9343 - 3439
4487 - 2006 - 1729
G.Sáu 511 - 959 - 654
G.Bảy 18 - 35 - 08 - 52

15/09
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 23030
G.Nhất 91709
G.Nhì 85782 - 29769
G.Ba 50289 - 02032 - 55341
84037 - 50453 - 54763
G.Tư 4521 - 2118 - 0952 - 5967
G.Năm 2611 - 9343 - 3439
4487 - 2006 - 1729
G.Sáu 511 - 959 - 654
G.Bảy 18 - 35 - 08 - 52