15/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17168
G.Nhất 91464
G.Nhì 13558 - 20501
G.Ba 98353 - 60126 - 02603
85026 - 92245 - 07184
G.Tư 1136 - 1532 - 1397 - 4594
G.Năm 1014 - 4335 - 3269
6926 - 0366 - 8212
G.Sáu 889 - 847 - 164
G.Bảy 94 - 23 - 02 - 68

15/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17168
G.Nhất 91464
G.Nhì 13558 - 20501
G.Ba 98353 - 60126 - 02603
85026 - 92245 - 07184
G.Tư 1136 - 1532 - 1397 - 4594
G.Năm 1014 - 4335 - 3269
6926 - 0366 - 8212
G.Sáu 889 - 847 - 164
G.Bảy 94 - 23 - 02 - 68

15/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17168
G.Nhất 91464
G.Nhì 13558 - 20501
G.Ba 98353 - 60126 - 02603
85026 - 92245 - 07184
G.Tư 1136 - 1532 - 1397 - 4594
G.Năm 1014 - 4335 - 3269
6926 - 0366 - 8212
G.Sáu 889 - 847 - 164
G.Bảy 94 - 23 - 02 - 68

15/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 17168
G.Nhất 91464
G.Nhì 13558 - 20501
G.Ba 98353 - 60126 - 02603
85026 - 92245 - 07184
G.Tư 1136 - 1532 - 1397 - 4594
G.Năm 1014 - 4335 - 3269
6926 - 0366 - 8212
G.Sáu 889 - 847 - 164
G.Bảy 94 - 23 - 02 - 68