15/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22750
G.Nhất 77177
G.Nhì 83135 - 42496
G.Ba 05354 - 71980 - 42609
86089 - 47159 - 11552
G.Tư 9448 - 5778 - 5874 - 6283
G.Năm 7420 - 0214 - 0200
9230 - 2931 - 3741
G.Sáu 728 - 712 - 281
G.Bảy 71 - 55 - 06 - 03

15/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22750
G.Nhất 77177
G.Nhì 83135 - 42496
G.Ba 05354 - 71980 - 42609
86089 - 47159 - 11552
G.Tư 9448 - 5778 - 5874 - 6283
G.Năm 7420 - 0214 - 0200
9230 - 2931 - 3741
G.Sáu 728 - 712 - 281
G.Bảy 71 - 55 - 06 - 03

15/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22750
G.Nhất 77177
G.Nhì 83135 - 42496
G.Ba 05354 - 71980 - 42609
86089 - 47159 - 11552
G.Tư 9448 - 5778 - 5874 - 6283
G.Năm 7420 - 0214 - 0200
9230 - 2931 - 3741
G.Sáu 728 - 712 - 281
G.Bảy 71 - 55 - 06 - 03

15/12
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22750
G.Nhất 77177
G.Nhì 83135 - 42496
G.Ba 05354 - 71980 - 42609
86089 - 47159 - 11552
G.Tư 9448 - 5778 - 5874 - 6283
G.Năm 7420 - 0214 - 0200
9230 - 2931 - 3741
G.Sáu 728 - 712 - 281
G.Bảy 71 - 55 - 06 - 03