16/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22086
G.Nhất 79312
G.Nhì 90049 - 54062
G.Ba 72537 - 10294 - 62485
99403 - 26631 - 73265
G.Tư 3694 - 2907 - 6472 - 2670
G.Năm 1937 - 7578 - 4575
5576 - 4557 - 3331
G.Sáu 257 - 886 - 750
G.Bảy 28 - 97 - 31 - 95

16/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22086
G.Nhất 79312
G.Nhì 90049 - 54062
G.Ba 72537 - 10294 - 62485
99403 - 26631 - 73265
G.Tư 3694 - 2907 - 6472 - 2670
G.Năm 1937 - 7578 - 4575
5576 - 4557 - 3331
G.Sáu 257 - 886 - 750
G.Bảy 28 - 97 - 31 - 95

16/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22086
G.Nhất 79312
G.Nhì 90049 - 54062
G.Ba 72537 - 10294 - 62485
99403 - 26631 - 73265
G.Tư 3694 - 2907 - 6472 - 2670
G.Năm 1937 - 7578 - 4575
5576 - 4557 - 3331
G.Sáu 257 - 886 - 750
G.Bảy 28 - 97 - 31 - 95

16/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 22086
G.Nhất 79312
G.Nhì 90049 - 54062
G.Ba 72537 - 10294 - 62485
99403 - 26631 - 73265
G.Tư 3694 - 2907 - 6472 - 2670
G.Năm 1937 - 7578 - 4575
5576 - 4557 - 3331
G.Sáu 257 - 886 - 750
G.Bảy 28 - 97 - 31 - 95