16/01
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 55431
G.Nhất 77267
G.Nhì 00522 - 27414
G.Ba 99699 - 08029 - 09515
38356 - 07933 - 83348
G.Tư 7601 - 7982 - 6403 - 4639
G.Năm 2802 - 2552 - 4355
0548 - 4218 - 5636
G.Sáu 388 - 349 - 939
G.Bảy 18 - 64 - 63 - 13

16/01
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 55431
G.Nhất 77267
G.Nhì 00522 - 27414
G.Ba 99699 - 08029 - 09515
38356 - 07933 - 83348
G.Tư 7601 - 7982 - 6403 - 4639
G.Năm 2802 - 2552 - 4355
0548 - 4218 - 5636
G.Sáu 388 - 349 - 939
G.Bảy 18 - 64 - 63 - 13

16/01
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 55431
G.Nhất 77267
G.Nhì 00522 - 27414
G.Ba 99699 - 08029 - 09515
38356 - 07933 - 83348
G.Tư 7601 - 7982 - 6403 - 4639
G.Năm 2802 - 2552 - 4355
0548 - 4218 - 5636
G.Sáu 388 - 349 - 939
G.Bảy 18 - 64 - 63 - 13

16/01
2022
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 55431
G.Nhất 77267
G.Nhì 00522 - 27414
G.Ba 99699 - 08029 - 09515
38356 - 07933 - 83348
G.Tư 7601 - 7982 - 6403 - 4639
G.Năm 2802 - 2552 - 4355
0548 - 4218 - 5636
G.Sáu 388 - 349 - 939
G.Bảy 18 - 64 - 63 - 13