16/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20546
G.Nhất 98458
G.Nhì 67766 - 78121
G.Ba 15420 - 71118 - 58387
05877 - 09757 - 46879
G.Tư 6865 - 9753 - 6602 - 2440
G.Năm 3357 - 9476 - 9255
6944 - 9185 - 3541
G.Sáu 831 - 638 - 639
G.Bảy 92 - 01 - 91 - 22

16/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20546
G.Nhất 98458
G.Nhì 67766 - 78121
G.Ba 15420 - 71118 - 58387
05877 - 09757 - 46879
G.Tư 6865 - 9753 - 6602 - 2440
G.Năm 3357 - 9476 - 9255
6944 - 9185 - 3541
G.Sáu 831 - 638 - 639
G.Bảy 92 - 01 - 91 - 22

16/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20546
G.Nhất 98458
G.Nhì 67766 - 78121
G.Ba 15420 - 71118 - 58387
05877 - 09757 - 46879
G.Tư 6865 - 9753 - 6602 - 2440
G.Năm 3357 - 9476 - 9255
6944 - 9185 - 3541
G.Sáu 831 - 638 - 639
G.Bảy 92 - 01 - 91 - 22

16/04
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Hai
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 20546
G.Nhất 98458
G.Nhì 67766 - 78121
G.Ba 15420 - 71118 - 58387
05877 - 09757 - 46879
G.Tư 6865 - 9753 - 6602 - 2440
G.Năm 3357 - 9476 - 9255
6944 - 9185 - 3541
G.Sáu 831 - 638 - 639
G.Bảy 92 - 01 - 91 - 22