16/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11022
G.Nhất 57948
G.Nhì 46157 - 24971
G.Ba 80139 - 79032 - 32128
49997 - 17861 - 59295
G.Tư 2946 - 4543 - 1361 - 3392
G.Năm 6781 - 4192 - 3032
3188 - 0222 - 5636
G.Sáu 202 - 490 - 952
G.Bảy 45 - 25 - 22 - 82

16/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11022
G.Nhất 57948
G.Nhì 46157 - 24971
G.Ba 80139 - 79032 - 32128
49997 - 17861 - 59295
G.Tư 2946 - 4543 - 1361 - 3392
G.Năm 6781 - 4192 - 3032
3188 - 0222 - 5636
G.Sáu 202 - 490 - 952
G.Bảy 45 - 25 - 22 - 82

16/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11022
G.Nhất 57948
G.Nhì 46157 - 24971
G.Ba 80139 - 79032 - 32128
49997 - 17861 - 59295
G.Tư 2946 - 4543 - 1361 - 3392
G.Năm 6781 - 4192 - 3032
3188 - 0222 - 5636
G.Sáu 202 - 490 - 952
G.Bảy 45 - 25 - 22 - 82

16/04
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 11022
G.Nhất 57948
G.Nhì 46157 - 24971
G.Ba 80139 - 79032 - 32128
49997 - 17861 - 59295
G.Tư 2946 - 4543 - 1361 - 3392
G.Năm 6781 - 4192 - 3032
3188 - 0222 - 5636
G.Sáu 202 - 490 - 952
G.Bảy 45 - 25 - 22 - 82