16/05
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71470
G.Nhất 78591
G.Nhì 78911 - 26654
G.Ba 78882 - 05427 - 75548
53914 - 52471 - 03612
G.Tư 2208 - 6595 - 4544 - 4188
G.Năm 5353 - 5831 - 8111
4542 - 1083 - 2357
G.Sáu 388 - 877 - 913
G.Bảy 38 - 67 - 39 - 36

16/05
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71470
G.Nhất 78591
G.Nhì 78911 - 26654
G.Ba 78882 - 05427 - 75548
53914 - 52471 - 03612
G.Tư 2208 - 6595 - 4544 - 4188
G.Năm 5353 - 5831 - 8111
4542 - 1083 - 2357
G.Sáu 388 - 877 - 913
G.Bảy 38 - 67 - 39 - 36

16/05
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71470
G.Nhất 78591
G.Nhì 78911 - 26654
G.Ba 78882 - 05427 - 75548
53914 - 52471 - 03612
G.Tư 2208 - 6595 - 4544 - 4188
G.Năm 5353 - 5831 - 8111
4542 - 1083 - 2357
G.Sáu 388 - 877 - 913
G.Bảy 38 - 67 - 39 - 36

16/05
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Tư
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71470
G.Nhất 78591
G.Nhì 78911 - 26654
G.Ba 78882 - 05427 - 75548
53914 - 52471 - 03612
G.Tư 2208 - 6595 - 4544 - 4188
G.Năm 5353 - 5831 - 8111
4542 - 1083 - 2357
G.Sáu 388 - 877 - 913
G.Bảy 38 - 67 - 39 - 36