16/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02777
G.Nhất 03098
G.Nhì 57973 - 47366
G.Ba 23151 - 81241 - 87328
39439 - 72030 - 95744
G.Tư 0521 - 2128 - 4512 - 6921
G.Năm 9664 - 2244 - 1980
8361 - 5151 - 3863
G.Sáu 898 - 410 - 543
G.Bảy 39 - 37 - 62 - 83

16/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02777
G.Nhất 03098
G.Nhì 57973 - 47366
G.Ba 23151 - 81241 - 87328
39439 - 72030 - 95744
G.Tư 0521 - 2128 - 4512 - 6921
G.Năm 9664 - 2244 - 1980
8361 - 5151 - 3863
G.Sáu 898 - 410 - 543
G.Bảy 39 - 37 - 62 - 83

16/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02777
G.Nhất 03098
G.Nhì 57973 - 47366
G.Ba 23151 - 81241 - 87328
39439 - 72030 - 95744
G.Tư 0521 - 2128 - 4512 - 6921
G.Năm 9664 - 2244 - 1980
8361 - 5151 - 3863
G.Sáu 898 - 410 - 543
G.Bảy 39 - 37 - 62 - 83

16/06
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Chủ Nhật
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 02777
G.Nhất 03098
G.Nhì 57973 - 47366
G.Ba 23151 - 81241 - 87328
39439 - 72030 - 95744
G.Tư 0521 - 2128 - 4512 - 6921
G.Năm 9664 - 2244 - 1980
8361 - 5151 - 3863
G.Sáu 898 - 410 - 543
G.Bảy 39 - 37 - 62 - 83