16/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 24511
G.Nhất 08388
G.Nhì 88927 - 12190
G.Ba 02608 - 03546 - 74997
56335 - 25684 - 31408
G.Tư 1775 - 6124 - 9739 - 2386
G.Năm 7182 - 4022 - 7325
1259 - 4890 - 6908
G.Sáu 867 - 065 - 857
G.Bảy 01 - 44 - 98 - 12

16/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 24511
G.Nhất 08388
G.Nhì 88927 - 12190
G.Ba 02608 - 03546 - 74997
56335 - 25684 - 31408
G.Tư 1775 - 6124 - 9739 - 2386
G.Năm 7182 - 4022 - 7325
1259 - 4890 - 6908
G.Sáu 867 - 065 - 857
G.Bảy 01 - 44 - 98 - 12

16/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 24511
G.Nhất 08388
G.Nhì 88927 - 12190
G.Ba 02608 - 03546 - 74997
56335 - 25684 - 31408
G.Tư 1775 - 6124 - 9739 - 2386
G.Năm 7182 - 4022 - 7325
1259 - 4890 - 6908
G.Sáu 867 - 065 - 857
G.Bảy 01 - 44 - 98 - 12

16/07
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 24511
G.Nhất 08388
G.Nhì 88927 - 12190
G.Ba 02608 - 03546 - 74997
56335 - 25684 - 31408
G.Tư 1775 - 6124 - 9739 - 2386
G.Năm 7182 - 4022 - 7325
1259 - 4890 - 6908
G.Sáu 867 - 065 - 857
G.Bảy 01 - 44 - 98 - 12