16/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 89187
G.Nhất 67700
G.Nhì 08153 - 74389
G.Ba 00345 - 99448 - 40860
44671 - 06666 - 23254
G.Tư 2957 - 6261 - 5720 - 4487
G.Năm 5367 - 4867 - 6224
4747 - 5676 - 5151
G.Sáu 488 - 955 - 564
G.Bảy 69 - 28 - 20 - 89

16/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 89187
G.Nhất 67700
G.Nhì 08153 - 74389
G.Ba 00345 - 99448 - 40860
44671 - 06666 - 23254
G.Tư 2957 - 6261 - 5720 - 4487
G.Năm 5367 - 4867 - 6224
4747 - 5676 - 5151
G.Sáu 488 - 955 - 564
G.Bảy 69 - 28 - 20 - 89

16/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 89187
G.Nhất 67700
G.Nhì 08153 - 74389
G.Ba 00345 - 99448 - 40860
44671 - 06666 - 23254
G.Tư 2957 - 6261 - 5720 - 4487
G.Năm 5367 - 4867 - 6224
4747 - 5676 - 5151
G.Sáu 488 - 955 - 564
G.Bảy 69 - 28 - 20 - 89

16/08
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 89187
G.Nhất 67700
G.Nhì 08153 - 74389
G.Ba 00345 - 99448 - 40860
44671 - 06666 - 23254
G.Tư 2957 - 6261 - 5720 - 4487
G.Năm 5367 - 4867 - 6224
4747 - 5676 - 5151
G.Sáu 488 - 955 - 564
G.Bảy 69 - 28 - 20 - 89