16/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 82524
G.Nhất 34244
G.Nhì 34070 - 44290
G.Ba 97357 - 76471 - 43109
97496 - 53085 - 93333
G.Tư 2648 - 8832 - 1319 - 7867
G.Năm 5675 - 1449 - 7035
6373 - 0023 - 6964
G.Sáu 961 - 460 - 921
G.Bảy 11 - 49 - 01 - 76

16/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 82524
G.Nhất 34244
G.Nhì 34070 - 44290
G.Ba 97357 - 76471 - 43109
97496 - 53085 - 93333
G.Tư 2648 - 8832 - 1319 - 7867
G.Năm 5675 - 1449 - 7035
6373 - 0023 - 6964
G.Sáu 961 - 460 - 921
G.Bảy 11 - 49 - 01 - 76

16/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 82524
G.Nhất 34244
G.Nhì 34070 - 44290
G.Ba 97357 - 76471 - 43109
97496 - 53085 - 93333
G.Tư 2648 - 8832 - 1319 - 7867
G.Năm 5675 - 1449 - 7035
6373 - 0023 - 6964
G.Sáu 961 - 460 - 921
G.Bảy 11 - 49 - 01 - 76

16/10
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Ba
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 82524
G.Nhất 34244
G.Nhì 34070 - 44290
G.Ba 97357 - 76471 - 43109
97496 - 53085 - 93333
G.Tư 2648 - 8832 - 1319 - 7867
G.Năm 5675 - 1449 - 7035
6373 - 0023 - 6964
G.Sáu 961 - 460 - 921
G.Bảy 11 - 49 - 01 - 76