16/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71531
G.Nhất 52267
G.Nhì 04667 - 94249
G.Ba 93553 - 00928 - 77949
78582 - 10953 - 62510
G.Tư 3464 - 5101 - 6851 - 4753
G.Năm 8815 - 4077 - 7029
3218 - 5522 - 1117
G.Sáu 767 - 371 - 938
G.Bảy 32 - 30 - 45 - 21

16/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71531
G.Nhất 52267
G.Nhì 04667 - 94249
G.Ba 93553 - 00928 - 77949
78582 - 10953 - 62510
G.Tư 3464 - 5101 - 6851 - 4753
G.Năm 8815 - 4077 - 7029
3218 - 5522 - 1117
G.Sáu 767 - 371 - 938
G.Bảy 32 - 30 - 45 - 21

16/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71531
G.Nhất 52267
G.Nhì 04667 - 94249
G.Ba 93553 - 00928 - 77949
78582 - 10953 - 62510
G.Tư 3464 - 5101 - 6851 - 4753
G.Năm 8815 - 4077 - 7029
3218 - 5522 - 1117
G.Sáu 767 - 371 - 938
G.Bảy 32 - 30 - 45 - 21

16/12
2017
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 71531
G.Nhất 52267
G.Nhì 04667 - 94249
G.Ba 93553 - 00928 - 77949
78582 - 10953 - 62510
G.Tư 3464 - 5101 - 6851 - 4753
G.Năm 8815 - 4077 - 7029
3218 - 5522 - 1117
G.Sáu 767 - 371 - 938
G.Bảy 32 - 30 - 45 - 21