17/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 68116
G.Nhất 26827
G.Nhì 31264 - 81596
G.Ba 87555 - 09629 - 37437
65284 - 39787 - 92233
G.Tư 0839 - 8472 - 2914 - 6721
G.Năm 9662 - 8264 - 1248
3012 - 2856 - 7858
G.Sáu 840 - 713 - 571
G.Bảy 74 - 65 - 15 - 52

17/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 68116
G.Nhất 26827
G.Nhì 31264 - 81596
G.Ba 87555 - 09629 - 37437
65284 - 39787 - 92233
G.Tư 0839 - 8472 - 2914 - 6721
G.Năm 9662 - 8264 - 1248
3012 - 2856 - 7858
G.Sáu 840 - 713 - 571
G.Bảy 74 - 65 - 15 - 52

17/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 68116
G.Nhất 26827
G.Nhì 31264 - 81596
G.Ba 87555 - 09629 - 37437
65284 - 39787 - 92233
G.Tư 0839 - 8472 - 2914 - 6721
G.Năm 9662 - 8264 - 1248
3012 - 2856 - 7858
G.Sáu 840 - 713 - 571
G.Bảy 74 - 65 - 15 - 52

17/01
2019
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Năm
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 68116
G.Nhất 26827
G.Nhì 31264 - 81596
G.Ba 87555 - 09629 - 37437
65284 - 39787 - 92233
G.Tư 0839 - 8472 - 2914 - 6721
G.Năm 9662 - 8264 - 1248
3012 - 2856 - 7858
G.Sáu 840 - 713 - 571
G.Bảy 74 - 65 - 15 - 52