17/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97571
G.Nhất 47197
G.Nhì 47647 - 17744
G.Ba 47592 - 26520 - 30084
79871 - 81710 - 50342
G.Tư 9731 - 0247 - 2568 - 7406
G.Năm 0171 - 9849 - 8978
7302 - 5438 - 0464
G.Sáu 646 - 470 - 572
G.Bảy 74 - 71 - 84 - 28

17/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97571
G.Nhất 47197
G.Nhì 47647 - 17744
G.Ba 47592 - 26520 - 30084
79871 - 81710 - 50342
G.Tư 9731 - 0247 - 2568 - 7406
G.Năm 0171 - 9849 - 8978
7302 - 5438 - 0464
G.Sáu 646 - 470 - 572
G.Bảy 74 - 71 - 84 - 28

17/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97571
G.Nhất 47197
G.Nhì 47647 - 17744
G.Ba 47592 - 26520 - 30084
79871 - 81710 - 50342
G.Tư 9731 - 0247 - 2568 - 7406
G.Năm 0171 - 9849 - 8978
7302 - 5438 - 0464
G.Sáu 646 - 470 - 572
G.Bảy 74 - 71 - 84 - 28

17/01
2020
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Sáu
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 97571
G.Nhất 47197
G.Nhì 47647 - 17744
G.Ba 47592 - 26520 - 30084
79871 - 81710 - 50342
G.Tư 9731 - 0247 - 2568 - 7406
G.Năm 0171 - 9849 - 8978
7302 - 5438 - 0464
G.Sáu 646 - 470 - 572
G.Bảy 74 - 71 - 84 - 28