17/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81636
G.Nhất 20400
G.Nhì 79609 - 66006
G.Ba 64418 - 07667 - 56587
54738 - 72342 - 29170
G.Tư 6227 - 0524 - 9114 - 9120
G.Năm 0315 - 7263 - 9675
1202 - 2781 - 1525
G.Sáu 015 - 811 - 207
G.Bảy 00 - 66 - 62 - 36

17/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81636
G.Nhất 20400
G.Nhì 79609 - 66006
G.Ba 64418 - 07667 - 56587
54738 - 72342 - 29170
G.Tư 6227 - 0524 - 9114 - 9120
G.Năm 0315 - 7263 - 9675
1202 - 2781 - 1525
G.Sáu 015 - 811 - 207
G.Bảy 00 - 66 - 62 - 36

17/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81636
G.Nhất 20400
G.Nhì 79609 - 66006
G.Ba 64418 - 07667 - 56587
54738 - 72342 - 29170
G.Tư 6227 - 0524 - 9114 - 9120
G.Năm 0315 - 7263 - 9675
1202 - 2781 - 1525
G.Sáu 015 - 811 - 207
G.Bảy 00 - 66 - 62 - 36

17/03
2018
Xổ số Miền Bắc - XSMB Thứ Bảy
(Áp dụng chung cho khu vực MIỀN BẮC)
Xem kết quả tại: 568.vn
soạn XSMB gửi 7039 để nhận KQXS Nhanh Nhất
ĐB 81636
G.Nhất 20400
G.Nhì 79609 - 66006
G.Ba 64418 - 07667 - 56587
54738 - 72342 - 29170
G.Tư 6227 - 0524 - 9114 - 9120
G.Năm 0315 - 7263 - 9675
1202 - 2781 - 1525
G.Sáu 015 - 811 - 207
G.Bảy 00 - 66 - 62 - 36